Lathes

Soustruhy

Nabízíme Vám poměrně široký sortiment soustruhů, od menších, vhodných i pro umístění v bytě nebo garáži, až po větší, určené pro údržbářské dílny a kusovou výrobu. Všechny typy soustruhů jsme do nabídky zvolili tak, aby se jednalo o co nejspolehlivější stroje, s minimem rychleji se opotřebovávajících součástí, se snadnou a jednoduchou údržbou a i snadnou opravitelností. Samozřejmostí je také volba soustruhů s přihlédnutím k co nejvyšší přesnosti obrábění.

Proto jsou také všechny soustruhy „klasické“ koncepce, tzn. se dvěmi oddělenými vedeními pro suport a pro koník. Každé z těchto vedení se skládá z prizmaticko-ploché dvojice kluzných ploch, díky čemuž jsou tato vedení za provozu absolutně bez vůlí a nevyžadují ani žádné seřizování.

Všechny naše soustruhy používají pro pohon jednoduchý asynchronní motor na 400V. V některých případech se může toto řešení zdát nevýhodné (zejména pokud nedisponujete 400V přípojkou), avšak spolehlivost tohoto pohonu je bezkonkurenční. Pokud potřebujete soustruh napájet 230V, lze ke všem typům připojit frekvenční měnič napájený z běžné jednofázové 230V zásuvky. Zároveň tímto řešením získáte plynulou regulaci otáček vřetene. Kombinace asynchronního motoru na 400V a měniče na 230V může působit zbytečně komplikovaně, oproti jiným soustruhům na trhu, které mají přímo napájení 230V i plynulou regulaci otáček. Avšak v naprosté většině případů mají tyto soustruhy pohon řešený komutátorovým motorem s regulátorem, což má zejména z hlediska spolehlivosti k ideálu daleko. Za provozu zde dochází k opotřebovávání kartáčů i komutátoru, což může vést až k poruše motoru a následně i regulátoru. Když pak k takovéto závadě dojde, je její oprava podstatně komplikovanější, obvykle je nutné ji řešit výměnou celého motoru, což může být časem problém. Na trhu jsou také soustruhy s asynchronním motorem na 230V – ty také splňují požadavek vysoké spolehlivosti, avšak nelze k nim připojit frekvenční měnič. Proto pokud se takovýto soustruh někdy v budoucnu rozhodnete doplnit o plynulou regulaci otáček, je nutná i výměna samotného elektromotoru, což jsou samozřejmě určité náklady navíc.

Soustruhy do nabídky jsme volili i s přihlédnutím ke kvalitě zpracování od výrobce, aby pro běžné použití nevyžadovaly naše dodatečné seřízení a bylo je možno používat přímo v provedení „Master Line“. Proto u menších soustruhů (zatím) nenajdete například příčný autoposuv nebo mechanickou převodovku pro otáčky vřetene, jelikož zatím všechny soustruhy, tímto byly vybaveny, měly zase velké rezervy v celkové kvalitě provedení. Určitou výjimkou je soustruh CJM-250, který jsme i přesto v nabídce ponechali. Má totiž jak mechanickou převodovku pro otáčky, tak i pro metrické posuvy, tak i příčný autoposuv, což může být v určitých případech nenahraditelné. Kvalita jeho provedení z výroby však není ideální, proto je u něj nutné naše dodatečné seřízení. Jeho cena je pak obdobná jako u soustruhu D280x700, který je však podstatně robustnější (viz níže). V mnoha případech je naopak výhodnější robustnější stroj a lze oželet výhody převodovek a posuvů CJM-250, například při upichování, zapichování, závitování… Větší soustruhy z naší nabídky (počínaje SV-470) pak již spojují všechny výhodné vlastnosti – dostatečnou tuhost (s přihlédnutím k velikosti), kompletně řaditelné převodovky, příčný autoposuv atd.

Soustruhy

Příslušenství